Купівля нерухомості.

Нерухомість для громадян України має важливу емоційну цінність. Адже нерухомість створює внутрішній фундамент, опору для життя, це особистий простір, де Ви будете мріяти, відпочивати, захищати себе, створювати нові цілі, нову мету, кохати, це місце де Ваші діти будуть робити перші кроки.

Процес набуття у власність нерухомості досить не простий, адже для більшості людей ця подія відбувається  вперше.

Я, приватний нотаріус Костюк (Бурячек) Інна, допоможу Вам, а в деяких випадках навчу, як пройти цей шлях зберігаючи емоційний спокій та юридичну безпеку.

Як підготуватися до Купівлі нерухомості.

Коли Ви обрали та визначилися з нерухомістю, це може бути квартира, та/або житловий будинок, та/або земельна ділянка, раджу Вам не закохуватися у свій вибір одразу та НЕ передавати завдаток. Краще звернутися до фахівців для встановлення юридичної чистоти та прозорості майна. Під фахівцями я маю на увазі нотаріальну систему. Адже, на сьогодні доступу до інформації про майно, не мають а ні юристи, а ні рієлтори, а ні адвокати. Доступ до інформації має виключно нотаріальна система. Нотаріус за запитом заінтересованої особи перевіряє не тільки права власності, а і особу Продавця. Є архіважливим перевірити об’єкт з історичною хронікою, проаналізувати усю складову володіння та управління нерухомістю, відсутність у хронології власності спірного володіння, зануритися у глибину не тільки права, а і реєстрації права власності.

Для цього необхідно звернутися до приватного нотаріуса Костюк (Бурячек) Інни та надати:

 • правовстановлюючі документи на нерухомість;
 • інформацію про власника.

Якщо право власності виникло до 2010 року, то нотаріус, через доступ до системи БТІ має зробити запит, для підтвердження реєстрації права. Такий запит виконується протягом 3-х днів.

Якщо права виникли після 2010 року, така інформація міститься на відповідних електронних ресурсах, за допомогою яких виконується збір та аналітика нерухомого майна.

Крім того керуючись положеннями п. 2 глави 2 розділу ІІ Порядку № 296 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12#Text при підготовці до посвідчення правочинів про відчуження нерухомого майна нотаріусом перевіряється відсутність заборони відчуження або арешту майна шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Договори про відчуження нерухомого майна посвідчуються нотаріусом після перевірки відсутності податкової застави.

Договори про відчуження майна платником податків, активи якого перебувають у податковій заставі, посвідчуються за умови письмової згоди відповідного податкового органу.

При укладенні зазначених договорів нотаріус перевіряє відсутність обтяження нерухомого майна іпотекою шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі наявності обтяження іпотекою на укладання таких договорів вимагається згода іпотекодержателя, якщо це не заборонено іпотечним договором.

Після виконання юридичного аудиту, нотаріус до Костюк (Бурячек) Інна надає відповідь, щодо наявності/відсутності юридичної чистоти та прозорості нерухомості.

Які дії у Покупця далі.

Після виконання юридичного аудиту нотаріус до Костюк (Бурячек) Інна повідомляє Покупця про результат розгляду. Якщо результат розгляду не викликав сумніви, та/або юридичні розбіжності з наданими документами та зареєстрованими, нотаріус виконує підготовчі дії, щодо проекту Договору купівлі-продажу. На цьому етапі нотаріус надає Сторонам перелік документів, які необхідно надати для укладання угоди.

Загальний перелік документів такий:

 • документ, за яким встановлюється особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії. Паспорт. Паспорт має відповідати законодавству України, зокрема, мають бути вклеєні фото після досягнення 25- та 45-річного віку. Якщо продавцем квартири є не громадянин України, паспорт має бути перекладено українською  мовою
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
 • свідоцтво про шлюб або про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть чоловіка/дружини (у разі якщо продавець перебуває (перебував) у шлюбі);
 • заява чоловіка/дружини на продаж об’єкта нерухомості, що перебуває у спільній власності подружжя. Частиною першою ст. 65 Сімейного кодексу встановлено, що дружина, чоловік розпоряджаються майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, за взаємною згодою. Згода не вимагається, якщо право на нерухомість набуто в порядку спадкування, дарування, приватизації або до укладання шлюбу. Водночас якщо квартира була приватизована у шлюбі в період з лютого 2011 р. до червня 2012 р., необхідна згода подружжя, оскільки Сімейним кодексом було визначено, що така нерухомість вважається спільною власністю подружжя
 • експертна грошова оцінка нерухомого майна. Під час проведення операцій з продажу (обміну) фізичними особами об’єктів нерухомості у значеннях, наведених у Податковому кодексі, а також в інших випадках, визначених законодавством України, нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна, визначеної суб’єктом оціночної діяльності — суб’єктом господарювання приватної форми власності, винятковим видом діяльності якого є оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, що справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації), та який отримав сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за напрямом оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, що справляються відповідно до законодавства, та інформацію про якого включено до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності за напрямом оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (пп. 1.11 п. 1 глави 2 розділу IІ Порядку № 296)
 • документ, яким посвідчено право власності фізичних чи юридичних осіб на нерухоме майно. Згідно з пп. 1.2 п. 1 глави 2 розділу II Порядку № 296 право власності на житловий будинок, квартиру, дачу, садовий будинок, гараж, інші будівлі та споруди, що відчужуються, може бути підтверджено, зокрема, одним з таких документів або їх дублікатів: нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу, пожертви, довічного утримання (догляду), ренти, дарування, міни, спадковим договором; свідоцтвом про придбання арештованого нерухомого майна з публічних торгів (аукціонів); свідоцтвом про придбання заставленого майна на аукціоні (публічних торгах); свідоцтвом про право власності; свідоцтвом про право на спадщину; свідоцтвом про право власності на частку в спільному майні подружжя; договором про поділ спадкового майна; договором про припинення права на утримання за умови набуття права на нерухоме майно; договором про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно; договором про виділення частки в натурі (поділ); іпотечним договором, договором про задоволення вимог іпотекодержателя, якщо умовами таких договорів передбачено передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки; рішенням суду; договором купівлі-продажу, зареєстрованим на біржі, укладеним відповідно до вимог законодавства, тощо. У разі коли державну реєстрацію права власності на житловий будинок, квартиру, дачу, садовий будинок, гараж, інші будівлі і споруди, що відчужуються, відповідно до закону проведено без видачі документа, що посвідчує таке право, право власності підтверджується на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього
 • рахунок у банку. 

Які дії нотаріуса далі.

Нотаріус розробляє проект Договору купівлі-продажу та направляє на погодження зі Сторонам. Якщо усі домовленості досягнуті, то нотаріус погоджує час та дату посвідчення угоди.

Посвідчення угоди відбувається в приміщенні офісу нотаріуса Костюк (Бурячек) Інни.

Після того, як Сторони підписали Договір, нотаріус виконує реєстрацію переходу права власності з Продавця на Покупця. Реєстрація права власності відбувається одразу після укладання угоди. У нового власника нерухомого майна буде два документи:

 • Договір купівлі – продажу
 • Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.
 • Вітання нотаріуса.

Таким чином, процес набуття у власність майна дія не проста, тому раджу не поспішати та усе щільно перевірити.

Бережіть себе та своє психічне здоров’я.