Збільшення Статутного капіталу.

Досить розповсюдженою помилкою є збільшення статутного капіталу без протоколу про наміри.

Ця помилка тягнеться з 2018 року, коли такого протоколу не існувало. Тому пропоную тези для нотатків:

Перший етап:

  1. Спочатку приймаєте рішення про намір збільшити статутний капітал;
  2. Збільшення статутного капіталу;
  3. Далі затвердження результату.

Що необхідно зазначати в протоколі:

  1. Суму збільшення;
  2. Процент щодо кожного учасника;
  3. Форму (грошова/майно);
  4. Строк, протягом якого вносяться додаткові вклади

Це внутрішній протокол Товариства.

Другий етап:

  1. Вносите гроші на рахунок Товариства.

Третій етап:

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів приймаєте рішення (протокол) з яким Вам необхідно звернутися до нотаріуса/реєстратора.

Увага! Звертатися до нотаріуса/реєстратора після перерахування грошових коштів на рахунок Товариства. Підписи на протоколі підлягають нотаріальному засвідченню.