Земельне законодаство

Особливості посвідчення договорів відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Після набуття чинності Постанови Кабінету Міністрів України № 637 від 16.06.2021 року «Про затвердження Порядку здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу України» https://zakononline.com.ua/documents/show/496849___674934 , відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення має певні ОСОБЛИВОСТІ та вимоги. Підготовчий процес до продажу земельних ділянок з цією категорією, викликає у громадян багато запитань, щодо переліку документів, які необхідно надати нотаріусу, для відчуження.

Перш ніж перейти до переліку необхідних документів, є необхідність роз’яснити, що входить до категорії земель сільськогосподарського призначення, як ці землі класифікуються і чому ОСОБЛИВІ вимоги, розповсюджуються на землі з цільовим призначенням – для ведення садівництва.

Земльні ділянки за основним цільовим призначенням поділяються на КАТЕГОРІЇ та потім класифікуються на ВИДИ.

Відповідно до ст.. 19 Земельного кодексу України, категорії земельних ділянок за основним цільовим призначенням поділяються на такі КАТЕГОРІЇ:

аземлі сільськогосподарського призначення;
бземлі житлової та громадської забудови
вземлі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення
гземлі оздоровчого призначення;
гземлі рекреаційного призначення;
дземлі історико-культурного призначення
еземлі лісогосподарського призначення
єземлі водного фонду
жземлі водного фонду

Кожна КАТЕГОРІЯ має, відповідно доНаказу Державного комітету України із земельних ресурсів 23.07.2010  № 548, свою КЛАСИФІКАЦІЮ, щодо ВИДІВ цільового призначення земель.

До Вашої уваги пропоную детально розглянути земельні ділянки, які відносяться до категорії земель сільськогосподарського призначення:

01.01Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
01.02Для ведення фермерського господарства
01.03Для ведення особистого селянського господарства
01.04Для ведення підсобного сільського господарства
01.05Для індивідуального садівництва
01.06Для колективного садівництва
01.07Для городництва
01.08Для сінокосіння і випасання худоби
01.09Для дослідних і навчальних цілей
01.10Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства
01.11Для надання послуг у сільському господарстві
01.12Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції
01.13Для іншого сільськогосподарського призначення
01.14Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

Таким чином, земельні ділянки з цільовим призначенням – для ведення садівництва, підпадають під категорію – землі сільськогосподарського призначення, тому на ці землі також розповсюджуються певні ОСОБЛИВІ умови, щодо переліку документів, які є необхідні для відчуження.  

Тепер поговоримо про ОСОБЛИВОСТІ.

ОСОБЛИВІСТЬ номер 1:

Перехідні положення Земельного кодексу встановлюють певне обмеження щодо площ. Звучить воно наступним чином: загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення (тут уже йде мова про всіх цільових призначень в межах категорії землі сільськогосподарського призначення) у власності громадянина України не може перевищувати 100 гектарів.

Під час визначення загальної площі земельних ділянок с/г призначення, які перебувають у власності набувача враховуються такі земельні ділянки с/г призначення (або їх частки):

— особиста власність набувача;

— спільна сумісна власність подружжя;

— належать ЮО, право власності на частку у капіталі та/або пайовому фонді якої або

лише окремі акції/паї належать набувачу.

Таким чином, для перевірки наявності/відсутності у ПОКУПЦЯ прав на землі с/г призначення, нотаріусу необхідно надати наступний перелік документів для перевірки цих фактів:

 • відомості та документи про перебування у шлюбі та про набуття земельних ділянок с/г призначення на праві спільної сумісної власності подружжя;
 • інформацію про ЮО, права власності на частку у статутному (складеному) капіталі, у пайовому фонді, акції/паї яких має НАБУВАЧ;
 • відомості та документи про належні йому та/або його чоловіку/дружині земельні ділянки с/г призначення.

Після перевірки нотаріус складає додатковий документ – ПРОТОКОЛ проведення перевірки

Набувача, який віддає НАБУВАЧУ. Один примірник залишається у справах нотаріуса, другий передається набувачу. Відповідальність за достовірність внесеної до протоколу інформації несе нотаріус, який проводив таку перевірку.

ОСОБЛИВІСТЬ номер 2:

Перевірка джерела походження коштів.

Джерелами походження коштів для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення можуть бути: заробітна плата (грошове забезпечення); гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами; дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності; дохід від відчуження майна; дивіденди; проценти; роялті; страхові виплати; виграші (призи) в азартні ігри, виграші (призи) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора; призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях; благодійна допомога; пенсія; спадщина; подарунки; кошти, отримані в позику (кредит); набуття права на знахідку або скарб; інші джерела, не заборонені законом.

Документами, що підтверджують джерела походження коштів, є:

 • декларація про майновий стан і доходи;
 • декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру/декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування;

річна (квартальна, інша) фінансова та/або податкова звітність фізичної особи — підприємця (за наявності), що отримана нотаріусом безпосередньо від набувача;

інші документи, наприклад ДОГОВІР ДАРУВАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ.

ОСОБЛИВІСТЬ номер 3:

Перевірка дотримання передбачених законом вимог щодо реалізації переважного права купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

 ОСОБЛИВІСТЬ номер 4:

 Особливості розрахунків за оплатними договорами відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Положення частини п’ятої статті 130, визначають, що розрахунки, пов’язані із сплатою ціни земельних ділянок сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими угодами, провадяться в безготівковій формі. Форма розрахунку повинна бути дотримана сторонами при укладенні договору, що відображається в тексті договору.

Враховуючи зазначені вище особливості, перелік документів, для продажу земельних ділянок категорії сільськогосподарського призначення, цільовим призначенням – індивідуальне садівництво та/або колективне садівництво наступний:

 1. Правовстановлюючий документ на земельну ділянку (акт на земельну ділянку, та/або договір купівлі – продажу земельної ділянки, та/або свідоцтво про право на спадщину, та/або Витяг з державного реєстру речових прав);
 2. Витяг з Державного земельного кадастру;
 3. Нормативно – грошова оцінка;
 4. Довідка про ринкову вартість земельної ділянки;
 5. Паспорт продавця;
 6. Ідентифікаційний код продавця;
 7. Свідоцтво про шлюб Продавця (за наявності)
 8. Паспорт дружини Продавця;
 9. Довідка про відсутність забудови на земельній ділянці;
 10. Ідентифікаційний код дружини Продавця (якщо земельна ділянка набувалася на підставі цивільно-правових угод, під час перебування у шлюбі)
 11. Паспорт покупця;
 12. Ідентифікаційний код Покупця;
 13. Свідоцтво про шлюб Покупця (за наявності)
 14. Ідентифікаційний код Дружини Покупця
 15. Паспорт дружини Покупця
 16. Перелік юридичних осіб та код ЄДРПОУ де Покупець є учасником та/або кінцевим бенефіціарним власником;
 17. Документ, якій підтверджує джерела походження коштів на гошові кошти, які витрачаються на купівлю земельної ділянки;
 18. Номер особового рахунку.

Отримайте консультацію нотаріуса.

Якщо Вам потрібна консультація нотаріуса з питань земельного законодавства, відчуження земельної ділянки, Ви можете отримати її за тел. +380 (67) 280-57-38 або у зручному для вас месенджері ( Viber | Messenger). Якщо ви хочете щоб Вам зателефонували у зручний час та проконсультували, заповніть форму зворотного зв’язку та отримайте відповідь у зручний для Вас час.