Договір про поділ спільного майна подружжя.

      Місто Київ, одинадцятого березня дві тисячі двадцять третього року.

Ми, учасники цього правочину:

Громадянин України, Чоловік Петро Петрович, 1 лютого 1990 року народження, податковий номер: 11111111111, місце проживання зареєстровано за адресою: місто Київ, вулиця Незламності духу, будинок 1, квартира 1, з однієї сторони,  надалі за текстом “СТОРОНА 1” та,

Громадянка України, Дружина Марічка Богданівна, 3 березня 1990 року народження, податковий номер: 000000000000, місце проживання зареєстровано за адресою: місто Київ, вулиця Домовленостей, будинок 2 з іншої сторони, надалі за текстом “СТОРОНА 2”, а разом надалі іменовані – «СТОРОНИ», попередньо ознайомлені нотаріусом з правовими наслідками недодержання при вчиненні правочинів вимог закону, усвідомлюючи природу цього правочину та значення своїх дій, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, діючи вільно, за відсутності будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, вірно сприймаючи, розуміючи предмет та істотні умови правочину, вільно володіючи українською мовою, діючи добровільно, керуючись статтею 372 Цивільного кодексу України,  ст. 69, п.1 ст. 71 Сімейного кодексу України, уклали цей Договір про поділ майна спільного майна подружжя, (надалі по тексту – «Договір») про нижчевикладене:

 1. Ми, подружжя, Чоловік Петро Петрович та Дружина Марічка Богданівна, перебуваючи у зареєстрованому шлюбі з01.01.2001 року, що підтверджено Свідоцтвом про шлюб, виданим відділом державної реєстрації актів цивільного стану Печерського районного управління юстиції у м. Києві 01.01.2001 року, зроблено запис за №01, серія І-БК №000000, цим Договором та за взаємною, обопільною згодою, проводимо поділ спільного сумісного майна, набутого за час шлюбу.
 2. Шлюбний договір та/або інший договір, який змінює правовий режим майна нами СТОРОНАМИ раніше не укладався, судові рішення, щодо збільшення та/або зменшення частки у спільному майні подружжя, відсутні. Між нами, СТОРОНАМИ відсутні будь-які спори, щодо належного нам майна та порядку (умов) його поділу.
 3. За час перебування в зареєстрованому шлюбі нами СТОРОНАМИ набуте в спільну сумісну власність наступне майно:
  1. земельна ділянка, площею 0,0800 га, кадастровий номер 0000000000:00:000:0000, цільове призначення земельної ділянки – для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва, вид використання земельної ділянки – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, (надалі по тексту нерухоме майно та/або земельна ділянка);
  1.  земельна ділянка, площею 0,0800 га, кадастровий номер 0000000000:00:000:0001, цільове призначення земельної ділянки – для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва, вид використання земельної ділянки – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, (надалі по тексту нерухоме майно та/або земельна ділянка);
  1.  грошові кошти, у розмірі  705000 (сімсот п’ять тисяч) гривень 00 копійок,  що еквівалентно 25000 доларів США (двадцять п’ять тисяч) доларів США, згідно курсу продажу долару США за гривні за даними ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”, який становить 28.20 гривень за 1 долар США станом на 16 год. 40 х., (надалі по тексту грошові кошти). Відповідно до п. 2.ст. 533 Цивільного кодексу України Сторони прийняли рішення визначити грошовий еквівалент в іноземній валюті використовуючи дані курсу долара США з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК, та які зберігаються на рахунку UA00000000000000000000000 відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК».
 4. Земельна ділянка з кадастровим 0000000000:00:000:0000, придбана нами, СТОРОНАМИ, за час шлюбу та належить нам на праві власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Нотаріус нотаріус нотаріус, зареєстровано в реєстрі за № 1111. Право власності на земельну ділянку зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за 000000,  власник Дружина Марічка Богданівна, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 0000000000000.

4.1.Земельна ділянка з кадастровим номером 0000000000:00:000:0001, придбана нами, СТОРОНАМИ, за час шлюбу та належить нам на праві власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу нотаріус нотаріус нотаріус, зареєстровано в реєстрі за №2222. Право власності на земельну ділянку зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №11111, власник Чоловік Петро Петрович, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 0000000000.

 • Згідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером 0000000000:00:000:0000 № НВ – 99999999 від 11.03.2023 року, створеного за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру, відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінетів міністрів України від 17.10.2012 № 1051, не зареєстровані, за кадастровим планом цієї земельної ділянки експлікація земельних угідь зазначено наступне: таблиця, всього земель гектарів, площа земельної ділянки, гектарів 0,0800 у тому числі за земельними угіддями, гектарів. Відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку земельна ділянка має наступний опис меж: Від А до Б вул.; Від Б до В; Від В до Г; Від Г до Д; Від Д до Е; Від Е до А.

СТОРОНИ стверджують, що вказана земельна ділянка вільна від забудов, недобудов та господарських споруд, недоліки та дефекти у земельної ділянки, які б перешкоджали використанню земельної ділянки за призначенням, відсутні. 

5.1. Згідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером 0000000000:00:000:0001№ НВ –888888888 від 11.03.2023 року, створеного за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру, відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінетів міністрів України від 17.10.2012 № 1051, не зареєстровані, за кадастровим планом цієї земельної ділянки експлікація земельних угідь зазначено наступне: таблиця, всього земель гектарів, площа земельної ділянки, гектарів 0,0800 у тому числі за земельними угіддями, гектарів. Відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку земельна ділянка має наступний опис меж:  Від А до Б; Від Б до В; Від В до Г; Від Г до Д; Від Д до Е; Від Е до А.

СТОРОНИ стверджують, що вказана земельна ділянка вільна від забудов, недобудов та господарських споруд, недоліки та дефекти у земельної ділянки, які б перешкоджали використанню земельної ділянки за призначенням, відсутні.

 • СТОРОНИ визначили за взаємною згодою, що загальна вартість земельної ділянки 0000000000:00:000:0001 становить  705000 (сімсот п`ять тисяч) гривень 00 копійок, половина вартості земельної ділянки становить 352500 (триста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот) гривень. Загальна вартість земельної ділянки 0000000000:00:000:0000 становить 705000 (сімсот п’ять тисяч) гривень 00 копійок, половина вартості земельної ділянки становить 353000 (триста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот) гривень.
 • СТОРОНИ домовилися, що після укладення цього договору право спільної сумісної власності на майно, яке є предметом договору, припиняється.
 • До особистої приватної власності СТОРОНИ 1 (Чоловік Петро Петрович) переходить: земельна ділянка з кадастровим номером 0000000000:00:000:0001 та земельна ділянка з кадастровим номером 0000000000:00:000:0000. Подальше володіння, розпорядження і користування вищеназваним майном здійснюється СТОРОНОЮ 1 (Чоловік Петро Петрович) самостійно, на власний розсуд і не потребує будь-якого погодження  з боку СТОРОНИ 2 (Дружина Марічка Богданівна).
 • До особистої приватної власності СТОРОНИ 2 (Дружина Марічка Богданівна) переходить: грошові кошти у розмірі 705000 (сімсот п’ять тисяч) гривень 00 копійок, що еквівалентно 25000 доларів США (двадцять п’ять тисяч) доларів США, згідно курсу продажу долару США за гривні за даними: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», який становить 28.20 гривень за 1 долар США станом на 16 год. 40 х. Відповідно до п. 2.ст. 533 Цивільного кодексу України Сторони прийняли рішення визначити грошовий еквівалент в іноземній валюті використовуючи дані курсу долара США з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК. Грошові кошти розміщені на рахунку UA000000000000000000000000000, який відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК на ім’я СТОРОНИ 1 та перераховуються з рахунку СТОРОНИ 1, на рахунок СТОРОНИ 2, а саме UA22222222222222222222222, який відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК, після підписання цього договору. Факт отримання грошових коштів СТОРОНОЮ 2 підтверджується випискою з рахунку СТОРОНИ 2 про надходження та/або залік грошових коштів з рахунку СТОРОНИ 1, наявність цієї виписки з рахунку у СТОРІН, буде підтверджувати факт відсутності претензій фінансового  та будь-якого іншого майнового характеру.
 •  Подальше володіння, розпорядження і користування земельною ділянкою з кадастровим номером 0000000000:00:000:0000  та земельною ділянкою з кадастровим номером 0000000000:00:000:00001 здійснюється СТОРОНОЮ 1 самостійно, на власний розсуд і не потребує будь-якого погодження  з боку СТОРОНИ 2.
 •  Подальше володіння, розпорядження і користування грошовими коштами здійснюється СТОРОНОЮ 2 самостійно, на власний розсуд і не потребує будь-якого погодження з боку СТОРОНИ 1.
 • СТОРОНИ гарантують, що шлюбний договір між ними не укладався, вони однаково розуміють значення і умови цього договору та його правові наслідки; договір вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним) та не приховує інший правочин (не є удаваним); їх волевиявлення є вільним і відповідає їх внутрішній волі; вони не обмежені у праві укладати правочини, не визнані в установленому порядку недієздатними (повністю або частково), не перебувають у хворобливому стані, не страждають у момент укладення цього договору на захворювання, що перешкоджають усвідомленню його суті, вільне володіння українською мовою дозволяє кожному з них правильно зрозуміти зміст цього договору, умови договору їм зрозумілі і відповідають реальній домовленості між ними, а також, що поділ належного їм на праві спільної сумісної власності майна за цим договором є справедливим та не ставить їх у надзвичайно невигідне матеріальне становище. Сторони стверджують, що вчинення цього правочину не суперечить правам та інтересам малолітніх дітей,а також малолітні та/або неповнолітні діти, недієздатні та/або обмежено дієздатні особи не мають права користування нерухомим майном, цей Договір не приховує інший правочин і відповідає дійсним намірам СТОРІН створити для себе юридичні наслідки.

13. СТОРОНИ, з метою однакового тлумачення мети цього договору, вирішили закріпити, що цей договір не поширюється на майно, що є особистою приватною власністю кожної із СТОРІН, за домовленістю СТОРІН таке майно вважатиметься особистою приватною власністю кожного з них навіть у разі, якщо за час їх шлюбу воно істотно збільшилося у своїй вартості внаслідок спільних трудових чи грошових затрат або затрат другого з подружжя, а також якщо один із подружжя своєю працею і (або) коштами брав участь в утриманні майна, належного другому з подружжя, в управлінні цим майном чи догляді за ним.

14. За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна актуальна інформація про заборону, арешт, обтяження іпотекою, податкові застави, інші речові права щодо майна, яке є предметом цього договору, про обтяження щодо СТОРІН, на момент укладення договору,тобто станом на 11.03.2023 року, відсутня. Сторони не занесені в Єдиний реєстр боржників.

15. Цей договір про поділ спільного майна подружжя, є невід’ємною частиною Договору купівлі-продажу земельної ділянки, що посвідчений приватним нотаріусом, зареєстровано в реєстрі за №1111.

16. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання СТОРОНАМИ та нотаріального посвідчення відповідно до вимог ст. 334 Цивільного кодексу України.

17. Відповідно до ст. 182 Цивільного кодексу України право власності на нерухомі речі, підлягають державній реєстрації. Відповідно до ст. 125 Земельного Кодексу України право власності на земельні ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Відповідно до ст. 126 Земельного кодексу України право власності на земельні ділянки оформлюються відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, право власності на нерухоме майно, що є предметом цього Договору виникає у СТОРОНИ 1 з моменту державної реєстрації цього права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

18. Після підписання цього договору право спільної сумісної власності СТОРІН щодо вище переліченого майна припиняється. Майнові претензії СТОРІН, щодо вказаного вище майна,  вважаються врегульованими.

19. Про зміст прав та обов’язків за цим договором, про правові наслідки укладеного нами правочину, в тому числі, але не обмежуючись статтями 203, 209, 225, 226, 229, 230, 231, 233, 234, 319, 334, 355, 368, 369, 372, 640 Цивільного кодексу України; ст.ст. 89, 120, 125, 126, 131, 140 Земельного кодексу України, статтями 57-74 Сімейного кодексу України, ст.ст.192, 212 Кримінального кодексу України, ст.ст. 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», вимоги Правил користування приміщеннями житлових будинків, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 24 січня 2006 року № 45, ст. 27 Закону України «Про нотаріат», зміст Постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148 “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”, СТОРОНАМ нотаріусом роз’яснено. Нотаріусом роз’яснено п.9 ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», що реєстраційна дія – державна реєстрація прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, а також інші дії, що здійснюються державним реєстратором у Державному реєстрі прав, крім надання інформації з цього реєстру, п. 2 ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  у разі визначення часток у праві спільної власності чи їх зміни, проводиться державна реєстрація таких змін, при цьому дата та час державної реєстрації речових прав, обтяжень речових прав залишаються незмінними. Нам СТОРОНАМ доведено до відома зміст ч. ст. 165 Податкового кодексу України та включно п. 165.1.13 Податкового кодексу України.

20. Питання, не урегульовані у цьому договорі, вирішуються відповідно до чинного законодавства. За згодою СТОРІН зміни та доповнення до договору вносяться шляхом укладення договору про внесення змін, посвідченого нотаріально. Таким же шляхом буде здійснюватися розірвання договору. При виникненні спору питання вирішуватимуться у судовому порядку.

21.  Витрати, пов’язані з нотаріальним оформленням цього договору, СТОРОНИ несуть порівну.

22. Цей договір містить увесь обсяг домовленостей між СТОРОНАМИ щодо предмета цього договору, скасовує та робить недійсними всі інші зобов’язання, домовленості та пропозиції.

23. Договір виготовлено у чотирьох примірниках, один з яких залишається у матеріалах нотаріальної справи, один – призначається для СТОРОНИ 2, а інші два –  для СТОРОНИ 1. Усі примірники мають силу оригіналу.     

СТОРОНА 1: _________________________________________________________

СТОРОНА 2: _________________________________________________________   

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Отримайте консультацію нотаріуса.

Якщо Вам потрібна консультація нотаріуса щодо створення договору про поділ спільного майна подружжя, Ви можете отримати її за тел. +380 (67) 280-57-38 або у зручному для вас месенджері ( Viber | Messenger). Якщо ви хочете щоб Вам зателефонували у зручний час та проконсультували, заповніть форму зворотного зв’язку та отримайте відповідь у зручний для Вас час.