Поділ спільного майна подружжя.

Поділ  спільного майна подружжя.

Подружжя, яке набувало майно під час шлюбу у спільну сумісну власність, має право майно поділити та перетворити таке майно в особисту власність. Особиста приватна власність призводить до володіння, користування та розпорядження майном, без отримання згоди іншого подружжя.

На сьогодні в Україні існує два варіанти поділу майна подружжя: позасудовий, який можна реалізувати шляхом укладання договору про поділ майна подружжя, звернувшись до нотаріуса Костюк (Бурячек) Інни та судовий – звернення до суду для поділу майна подружжя

З чого починати поділ майна?

По перше, звертаю увагу, щомайно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Для того, щоб не порушити права одного з подружжя, нотаріусу необхідно проаналізувати,  яке майно є об’єктом спільної сумісної власності, яке майно є особистою власністю, визначити, чи є в переліку таке майно, на яке витрачалися особисті кошти одного з подружжя, наприклад подаровані кошти, або успадковані.

Що може бути предметом поділу?

 • Нерухоме майно (квартира, будинок, приміщення, земельні ділянки);
 • Корпоративні права (частка в Статутному капіталі юридичної особи;
 • Рухоме майно (грошові кошти, транспортні засоби);
 • Інтелектуальна власність (торгова марка, домени);
 • предметом поділу також є кредиторські вимоги та боргові зобов’язання.

Який порядок поділу?

Відповідно до Сімейного кодексу України, при поділі майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.

Таким чином, подружжя, може поділити майно порівну, або відійти від рівності і визначити іншу домовленість.

Головним в процесі поділу є наявність домовленості між подружжям, відсутність спору та особистих звинувачень. Якщо Сторони мають між собою остаточне рішення, щодо поділу, то за допомогою нотаріуса, укладається ДОГОВІР ПРО ПОДІЛ СПІЛЬНОГО МАЙНА ПОДРУЖЖЯ.

Якщо у Сторін у наявності взаємні претензії?

Якщо у Сторін у наявності взаємні претензії та відсутній дружній, дорослий діалог, то питання поділу буде вирішуватися у судовому порядку.  Судова практика щодо цього питання досить неоднозначна. Суд, при вирішенні справи про розподіл майна, бере до уваги інтереси дружини, чоловіка, дітей та інші важливі обставини.

При розподілі в натурі, неподільні речі присуджуються одному з подружжя.  Речі для професійних занять присуджуються тому з подружжя, хто використовував їх у своїй професійній діяльності. Вартість цих речей враховується при присудженні іншого майна другому з подружжя.

Присудження одному з подружжя грошової компенсації замість його частки у праві спільної сумісної власності на майно, зокрема на житловий будинок, квартиру, земельну ділянку, допускається лише за його згодою, крім випадків, передбачених Цивільним кодексом України. Зокрема, стаття 365 ЦК України передбачає, що право особи на частку у спільному майні може бути припинене за рішенням суду на підставі позову інших співвласників, якщо:

– частка є незначною і не може бути виділена в натурі;

-річ є неподільною;

-спільне володіння і користування майном є неможливим;

– таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім’ї.

Присудження одному з подружжя грошової компенсації можливе за умови попереднього внесення другим із подружжя відповідної грошової суми на депозитний рахунок суду.

Комбінація рішення суду може бути різною,

Які витрати будуть чекати, обираючи той чи інший варіант.

Вартість нотаріального посвідчення договору про поділ майна за загальним правилом становить 1 відсоток від ціни договору.

Варто не забувати, про реєстраційні дії, щодо зміни власника, а саме перереєстрацію титульного володільця об’єкта нерухомого майна, додатково оплачується адміністративний збір за проведення реєстраційних дій та за вчинення реєстраційних дій з нерухомим майном (нотаріусом, реєстратором).

Витрати у нотаріуса прогнозовані та попередньо узгоджуються. Крім того з нотаріусом Костюк (Бурячек) Інною можливо домовитися про дату та час посвідчення договору. Таким чином Ви можете закрити усі болючі питання за один день.

Що ж стосуються судового варіанта, то ставка судового збору за подання позовної заяви про поділ майна подружжя становить 1 відсоток ціни позову та не забувайте про адвокатські послуги за ведення справи у суді, судові засідання, які будуть розтягнуті у часі. Кожне засідання має бути оплачено. Спрогнозувати дату винесення рішення судом по справі не можливо.

Який шлях обрати вирішувати Вам, але на мій погляд, немає нічого кращого, ніж домовленість. Домовленість – це взаємна згода з високим рівнем відповідальності за своє майбутнє. Вміння домовлятися – найважливіше вміння для цивилизованнных людей.

Я, приватний нотаріус, Костюк (Бурячек) Інна пропоную до Вашої уваги примірник договору про поділ спільного майна подружжя, якій допоможе Вам досягнути домовленостей та зрозуміти їх цінність.

Предметом поділу, в даному примірнику Договору про поділ спільного майна подружжя є:

 • земельна ділянка, де титульний власник Чоловік;
 • земельна ділянка, де титульний власник Дружина;
 • грошові кошти, подаровані Чоловіку.
 • ДОГОВІР
 • ПРО ПОДІЛ СПІЛЬНОГО МАЙНА ПОДРУЖЖЯ
 • Місто Київ, одинадцятого березня дві тисячі двадцять третього року.

Ми, учасники цього правочину:

Громадянин України, Чоловік Петро Петрович, 1 лютого 1990 року народження, податковий номер: 11111111111, місце проживання зареєстровано за адресою: місто Київ, вулиця Незламності духу, будинок 1, квартира 1, з однієї сторони,  надалі за текстом “СТОРОНА 1” та,

Громадянка України, Дружина Марічка Богданівна, 3 березня 1990 року народження, податковий номер: 000000000000, місце проживання зареєстровано за адресою: місто Київ, вулиця Домовленостей, будинок 2 з іншої сторони, надалі за текстом “СТОРОНА 2”, а разом надалі іменовані – «СТОРОНИ», попередньо ознайомлені нотаріусом з правовими наслідками недодержання при вчиненні правочинів вимог закону, усвідомлюючи природу цього правочину та значення своїх дій, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, діючи вільно, за відсутності будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, вірно сприймаючи, розуміючи предмет та істотні умови правочину, вільно володіючи українською мовою, діючи добровільно, керуючись статтею 372 Цивільного кодексу України,  ст. 69, п.1 ст. 71 Сімейного кодексу України, уклали цей Договір про поділ майна спільного майна подружжя, (надалі по тексту – «Договір») про нижчевикладене:

 1. Ми, подружжя, Чоловік Петро Петрович та Дружина Марічка Богданівна, перебуваючи у зареєстрованому шлюбі з01.01.2001 року, що підтверджено Свідоцтвом про шлюб, виданим відділом державної реєстрації актів цивільного стану Печерського районного управління юстиції у м. Києві 01.01.2001 року, зроблено запис за №01, серія І-БК №000000, цим Договором та за взаємною, обопільною згодою, проводимо поділ спільного сумісного майна, набутого за час шлюбу.
 2. Шлюбний договір та/або інший договір, який змінює правовий режим майна нами СТОРОНАМИ раніше не укладався, судові рішення, щодо збільшення та/або зменшення частки у спільному майні подружжя, відсутні. Між нами, СТОРОНАМИ відсутні будь-які спори, щодо належного нам майна та порядку (умов) його поділу.
 3. За час перебування в зареєстрованому шлюбі нами СТОРОНАМИ набуте в спільну сумісну власність наступне майно:
  1. земельна ділянка, площею 0,0800 га, кадастровий номер 0000000000:00:000:0000, цільове призначення земельної ділянки – для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва, вид використання земельної ділянки – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, (надалі по тексту нерухоме майно та/або земельна ділянка);
  1.  земельна ділянка, площею 0,0800 га, кадастровий номер 0000000000:00:000:0001, цільове призначення земельної ділянки – для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва, вид використання земельної ділянки – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, (надалі по тексту нерухоме майно та/або земельна ділянка);
  1.  грошові кошти, у розмірі  705000 (сімсот п’ять тисяч) гривень 00 копійок,  що еквівалентно 25000 доларів США (двадцять п’ять тисяч) доларів США, згідно курсу продажу долару США за гривні за даними ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”, який становить 28.20 гривень за 1 долар США станом на 16 год. 40 х., (надалі по тексту грошові кошти). Відповідно до п. 2.ст. 533 Цивільного кодексу України Сторони прийняли рішення визначити грошовий еквівалент в іноземній валюті використовуючи дані курсу долара США з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК, та які зберігаються на рахунку UA00000000000000000000000 відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК».
 4. Земельна ділянка з кадастровим 0000000000:00:000:0000, придбана нами, СТОРОНАМИ, за час шлюбу та належить нам на праві власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Нотаріус нотаріус нотаріус, зареєстровано в реєстрі за № 1111. Право власності на земельну ділянку зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за 000000,  власник Дружина Марічка Богданівна, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 0000000000000.

4.1.Земельна ділянка з кадастровим номером 0000000000:00:000:0001, придбана нами, СТОРОНАМИ, за час шлюбу та належить нам на праві власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу нотаріус нотаріус нотаріус, зареєстровано в реєстрі за №2222. Право власності на земельну ділянку зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №11111, власник Чоловік Петро Петрович, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 0000000000.

 • Згідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером 0000000000:00:000:0000 № НВ – 99999999 від 11.03.2023 року, створеного за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру, відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінетів міністрів України від 17.10.2012 № 1051, не зареєстровані, за кадастровим планом цієї земельної ділянки експлікація земельних угідь зазначено наступне: таблиця, всього земель гектарів, площа земельної ділянки, гектарів 0,0800 у тому числі за земельними угіддями, гектарів. Відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку земельна ділянка має наступний опис меж: Від А до Б вул.; Від Б до В; Від В до Г; Від Г до Д; Від Д до Е; Від Е до А.

СТОРОНИ стверджують, що вказана земельна ділянка вільна від забудов, недобудов та господарських споруд, недоліки та дефекти у земельної ділянки, які б перешкоджали використанню земельної ділянки за призначенням, відсутні. 

5.1. Згідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером 0000000000:00:000:0001№ НВ –888888888 від 11.03.2023 року, створеного за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру, відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінетів міністрів України від 17.10.2012 № 1051, не зареєстровані, за кадастровим планом цієї земельної ділянки експлікація земельних угідь зазначено наступне: таблиця, всього земель гектарів, площа земельної ділянки, гектарів 0,0800 у тому числі за земельними угіддями, гектарів. Відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку земельна ділянка має наступний опис меж:  Від А до Б; Від Б до В; Від В до Г; Від Г до Д; Від Д до Е; Від Е до А.

СТОРОНИ стверджують, що вказана земельна ділянка вільна від забудов, недобудов та господарських споруд, недоліки та дефекти у земельної ділянки, які б перешкоджали використанню земельної ділянки за призначенням, відсутні.

 • СТОРОНИ визначили за взаємною згодою, що загальна вартість земельної ділянки 0000000000:00:000:0001 становить  705000 (сімсот п`ять тисяч) гривень 00 копійок, половина вартості земельної ділянки становить 352500 (триста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот) гривень. Загальна вартість земельної ділянки 0000000000:00:000:0000 становить 705000 (сімсот п’ять тисяч) гривень 00 копійок, половина вартості земельної ділянки становить 353000 (триста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот) гривень.
 • СТОРОНИ домовилися, що після укладення цього договору право спільної сумісної власності на майно, яке є предметом договору, припиняється.
 • До особистої приватної власності СТОРОНИ 1 (Чоловік Петро Петрович) переходить: земельна ділянка з кадастровим номером 0000000000:00:000:0001 та земельна ділянка з кадастровим номером 0000000000:00:000:0000. Подальше володіння, розпорядження і користування вищеназваним майном здійснюється СТОРОНОЮ 1 (Чоловік Петро Петрович) самостійно, на власний розсуд і не потребує будь-якого погодження  з боку СТОРОНИ 2 (Дружина Марічка Богданівна).
 • До особистої приватної власності СТОРОНИ 2 (Дружина Марічка Богданівна) переходить: грошові кошти у розмірі 705000 (сімсот п’ять тисяч) гривень 00 копійок, що еквівалентно 25000 доларів США (двадцять п’ять тисяч) доларів США, згідно курсу продажу долару США за гривні за даними: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», який становить 28.20 гривень за 1 долар США станом на 16 год. 40 х. Відповідно до п. 2.ст. 533 Цивільного кодексу України Сторони прийняли рішення визначити грошовий еквівалент в іноземній валюті використовуючи дані курсу долара США з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК. Грошові кошти розміщені на рахунку UA000000000000000000000000000, який відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК на ім’я СТОРОНИ 1 та перераховуються з рахунку СТОРОНИ 1, на рахунок СТОРОНИ 2, а саме UA22222222222222222222222, який відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК, після підписання цього договору. Факт отримання грошових коштів СТОРОНОЮ 2 підтверджується випискою з рахунку СТОРОНИ 2 про надходження та/або залік грошових коштів з рахунку СТОРОНИ 1, наявність цієї виписки з рахунку у СТОРІН, буде підтверджувати факт відсутності претензій фінансового  та будь-якого іншого майнового характеру.
 •  Подальше володіння, розпорядження і користування земельною ділянкою з кадастровим номером 0000000000:00:000:0000  та земельною ділянкою з кадастровим номером 0000000000:00:000:00001 здійснюється СТОРОНОЮ 1 самостійно, на власний розсуд і не потребує будь-якого погодження  з боку СТОРОНИ 2.
 •  Подальше володіння, розпорядження і користування грошовими коштами здійснюється СТОРОНОЮ 2 самостійно, на власний розсуд і не потребує будь-якого погодження з боку СТОРОНИ 1.
 • СТОРОНИ гарантують, що шлюбний договір між ними не укладався, вони однаково розуміють значення і умови цього договору та його правові наслідки; договір вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним) та не приховує інший правочин (не є удаваним); їх волевиявлення є вільним і відповідає їх внутрішній волі; вони не обмежені у праві укладати правочини, не визнані в установленому порядку недієздатними (повністю або частково), не перебувають у хворобливому стані, не страждають у момент укладення цього договору на захворювання, що перешкоджають усвідомленню його суті, вільне володіння українською мовою дозволяє кожному з них правильно зрозуміти зміст цього договору, умови договору їм зрозумілі і відповідають реальній домовленості між ними, а також, що поділ належного їм на праві спільної сумісної власності майна за цим договором є справедливим та не ставить їх у надзвичайно невигідне матеріальне становище. Сторони стверджують, що вчинення цього правочину не суперечить правам та інтересам малолітніх дітей,а також малолітні та/або неповнолітні діти, недієздатні та/або обмежено дієздатні особи не мають права користування нерухомим майном, цей Договір не приховує інший правочин і відповідає дійсним намірам СТОРІН створити для себе юридичні наслідки.

13. СТОРОНИ, з метою однакового тлумачення мети цього договору, вирішили закріпити, що цей договір не поширюється на майно, що є особистою приватною власністю кожної із СТОРІН, за домовленістю СТОРІН таке майно вважатиметься особистою приватною власністю кожного з них навіть у разі, якщо за час їх шлюбу воно істотно збільшилося у своїй вартості внаслідок спільних трудових чи грошових затрат або затрат другого з подружжя, а також якщо один із подружжя своєю працею і (або) коштами брав участь в утриманні майна, належного другому з подружжя, в управлінні цим майном чи догляді за ним.

14. За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна актуальна інформація про заборону, арешт, обтяження іпотекою, податкові застави, інші речові права щодо майна, яке є предметом цього договору, про обтяження щодо СТОРІН, на момент укладення договору,тобто станом на 11.03.2023 року, відсутня. Сторони не занесені в Єдиний реєстр боржників.

15. Цей договір про поділ спільного майна подружжя, є невід’ємною частиною Договору купівлі-продажу земельної ділянки, що посвідчений приватним нотаріусом, зареєстровано в реєстрі за №1111.

16. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання СТОРОНАМИ та нотаріального посвідчення відповідно до вимог ст. 334 Цивільного кодексу України.

17. Відповідно до ст. 182 Цивільного кодексу України право власності на нерухомі речі, підлягають державній реєстрації. Відповідно до ст. 125 Земельного Кодексу України право власності на земельні ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Відповідно до ст. 126 Земельного кодексу України право власності на земельні ділянки оформлюються відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, право власності на нерухоме майно, що є предметом цього Договору виникає у СТОРОНИ 1 з моменту державної реєстрації цього права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

18. Після підписання цього договору право спільної сумісної власності СТОРІН щодо вище переліченого майна припиняється. Майнові претензії СТОРІН, щодо вказаного вище майна,  вважаються врегульованими.

19. Про зміст прав та обов’язків за цим договором, про правові наслідки укладеного нами правочину, в тому числі, але не обмежуючись статтями 203, 209, 225, 226, 229, 230, 231, 233, 234, 319, 334, 355, 368, 369, 372, 640 Цивільного кодексу України; ст.ст. 89, 120, 125, 126, 131, 140 Земельного кодексу України, статтями 57-74 Сімейного кодексу України, ст.ст.192, 212 Кримінального кодексу України, ст.ст. 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», вимоги Правил користування приміщеннями житлових будинків, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 24 січня 2006 року № 45, ст. 27 Закону України «Про нотаріат», зміст Постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148 “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”, СТОРОНАМ нотаріусом роз’яснено. Нотаріусом роз’яснено п.9 ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», що реєстраційна дія – державна реєстрація прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, а також інші дії, що здійснюються державним реєстратором у Державному реєстрі прав, крім надання інформації з цього реєстру, п. 2 ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  у разі визначення часток у праві спільної власності чи їх зміни, проводиться державна реєстрація таких змін, при цьому дата та час державної реєстрації речових прав, обтяжень речових прав залишаються незмінними. Нам СТОРОНАМ доведено до відома зміст ч. ст. 165 Податкового кодексу України та включно п. 165.1.13 Податкового кодексу України.

20. Питання, не урегульовані у цьому договорі, вирішуються відповідно до чинного законодавства. За згодою СТОРІН зміни та доповнення до договору вносяться шляхом укладення договору про внесення змін, посвідченого нотаріально. Таким же шляхом буде здійснюватися розірвання договору. При виникненні спору питання вирішуватимуться у судовому порядку.

21.  Витрати, пов’язані з нотаріальним оформленням цього договору, СТОРОНИ несуть порівну.

22. Цей договір містить увесь обсяг домовленостей між СТОРОНАМИ щодо предмета цього договору, скасовує та робить недійсними всі інші зобов’язання, домовленості та пропозиції.

23. Договір виготовлено у чотирьох примірниках, один з яких залишається у матеріалах нотаріальної справи, один – призначається для СТОРОНИ 2, а інші два –  для СТОРОНИ 1. Усі примірники мають силу оригіналу.     

СТОРОНА 1: _________________________________________________________

СТОРОНА 2: _________________________________________________________   

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС                                                           

Отримайте консультацію нотаріуса.

Якщо Вам потрібна консультація нотаріуса щодо поділу спільного майна подружжя, Ви можете отримати її за тел. +380 (67) 280-57-38 або у зручному для вас месенджері ( Viber | Messenger). Якщо ви хочете щоб Вам зателефонували у зручний час та проконсультували, заповніть форму зворотного зв’язку та отримайте відповідь у зручний для Вас час.