Продаж корпоративних прав.

Купівля-продаж корпоративних прав – це, продаж частки в статутному капіталі товариства. Договір купівлі – продажу частки в статутному капіталі вчиняється в простій письмовій формі, але  відповідно до п. 4 ст. 21  Закону  України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text учасник товариства може встановити вимогу нотаріального посвідчення такого договору.

Корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

 1. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам. 
 2. Статутом товариства може бути встановлено, що відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників. Відповідне положення може бути внесене до статуту або виключене з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.
 3. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.
 4. Учасник товариства може встановити вимогу нотаріального посвідчення правочину з відчуження, застави частки такого учасника у статутному капіталі відповідного товариства та скасувати таку вимогу, відомості про що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному законом. Така вимога учасника, а також скасування учасником цієї вимоги є одностороннім правочином та підлягає нотаріальному посвідченню.

Після укладання Договору купівлі – продажу частки у статутному капіталі, Сторони звертаються до нотаріуса для засвідчення їх підписів на акті приймання – передачі частки у статутному капіталі.

Відповідно до вимог ч.5 п.4 ст. 17 для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю подається, зокрема, акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства, викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів. Справжність підпису на акті засвідчується нотаріально.

Відповідно до підпункту ґ) пункту 3 частини 5 статті 17 Закону України “Про державну реєстрацію” для державної реєстрації змін до відомостей про товариство відповідний акт подається державному реєстратору в оригіналі. Акт може складатись у декількох примірниках: по одному примірнику для кожної сторони та один примірник для проведення державної реєстрації змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Акт має містити:

 1. Акт викладається українською мовою;
 2. Документ має містити:
 3. назву документа;
 4. дата складання;
 5. найменування осіб, якими складено акт;
 6. дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції (ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або паспортні дані – для фізичних осіб, місцезнаходження юридичної особи, місце реєстрації фізичної особи);
 7. зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (назва договору, дата складання, розмір частки та її вираження у грошовій формі, назва юридичної особи частка якої передається, її ідентифікаційний код та місцезнаходження)
 8.  Оскільки акт є первинним документом, який складається на виконання договору, а первинні документи містять відомості про господарські операції, то в акті доречно посилатись на договір, на підставі якого була відчужена частка (назва виду договору, дата його укладення, номер договору);
 9. Акт має містити підписи сторін.

Не зважаючи на простоту цих дій, судові спори, щодо продажу корпоративних прав набирають обертів, тому, пропоную до Вашої увагу, розгляд судової практики з цих питань.

Судова практика, щодо продажу корпоративних прав.

Огляд правових позицій КГС ВС у спорах, що виникають з правочинів корпоративних прав юридичних осіб (рішення за період з 01.01.2021 року по 01.06.2022 року)

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/sud_pract/Oglyad_KGS_akcii_chastku_paji.pdf

Щодо оподаткування доходу Продавця, під час здійснення продажу частки в статутному капіталі Товариства.

Інвестиційний прибуток від продажу корпоративних прав є базою оподаткування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) (пп. 164.2.9 ПКУ). Ставка ПДФО у такій операції становитиме 18% та 1,5% військового збору (п. 167.1 ПКУ).

В свою чергу, інвестиційний прибуток – це дохід у вигляді позитивної різниці між доходом, отриманим платником податку від проведення операцій з цінними паперами з урахуванням курсової різниці, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, та витратами на придбання таких інвестиційних активів (пп. 14.1.811 ПКУ).

Тобто, оподаткуванню підлягає не дохід, отриманий від продажу частки у статутному капіталі, а позитивна різниця між його вартістю при продажу та вартістю при купівлі частки у ТОВ. У випадку якщо продавець (учасник ТОВ) був засновником, то її вартістю буде номінальний розмір частки у статутному капіталі при створенні товариства. Негативна її різниця є інвестиційним збитком.

Наприклад, якщо Особа А (єдиний засновник ТОВ) продає свою частку у статутному капіталі Особі Б (резиденту) за номінальною вартістю у 2 000 грн., то інвестиційний прибуток становить 0 грн. і не підлягає оподаткуванню ПДФО та ВЗ. Також не підлягає оподаткуванню ПДФО та ВЗ інвестиційний збиток. Однак, продавець частки у статутному капіталі ТОВ все одно зобов’язаний відобразити таке відчуження у своїй річній податковій декларації 1 ДФ за ознакою доходу «112» (пп. 170.2.1 ПКУ).

Отримайте консультацію нотаріуса.

Якщо Вам потрібна консультація нотаріуса щодо продажу корпоративних прав, Ви можете отримати її за тел. +380 (67) 280-57-38 або у зручному для вас месенджері ( Viber | Messenger). Якщо ви хочете щоб Вам зателефонували у зручний час та проконсультували, заповніть форму зворотного зв’язку та отримайте відповідь у зручний для Вас час.