Створення Товариства

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text, нотаріусам було надано право реєструвати фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб-підприємців.

Створення Товариства з обмеженою відповідністю регулюється вказаним вище Законом України, та «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text,  також загальні тези містяться в Цивільному кодексі України та Господарську кодексі. Сам алгоритм реєстрації регулюється  Наказаом Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0200-16#Text.

Однією з розповсюджених організаційно-правових форм є Товариство з обмеженою відповідальністю. У своєму огляді, візьму саме цю організаційно – правову форму на розгляд.

Скільки учасників може бути у Товаристві?

Мінімальна кількість учасників – одна особа

Максимальна кількість без обмежень.

Статутний капітал має бути тільки в грошовій формі?

Статутний капітал Товариства може бути грошах, цінних паперах, нерухомого майна.

Коли підлягає сплаті статутний капітал?

Сплата статутного капіталу має відбутися до закінчення 6-ти місяців з моменту державної реєстрації.

Установчий документ Товариства – це власний установчий документ (статут) та/або Товариство має право діяти на підставі модельного статуту. Звертаю Вашу увагу, якщо засновники обрали модельний статут, то раджу писати в протоколі про створення код модельного статуту, це важливо для банка. Підписи на такому рішенні та/або протоколі підлягають нотаріальному засвідченню.

У рішенні про створення Товариства на підставі модельного статуту зазначається:

  • Найменування Товариства;
  • Склад засновників (учасників);
  • РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПТІАЛУ;
  • Розмір часток кожного з учасників;
  • Спосіб внесення вкладів (грошові кошти та/або нерухоме майно, та/або цінні папери, та/або інше рухоме майно)

Відповідно до п. 5. ст.. 11 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою» у статуті товариства зазначаються відомості про:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

3) порядок вступу до товариства та виходу з нього;

4) облік часток товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів (далі – облікова система часток).

Звертаю УВАГУ на підпункт 4 п. 5 ст. 11, ця частина досить нова, зміни були внесені 27.07.2022 року, тому, якщо Ви користуєтесь старими шаблонами статуту, раджу внести цей пункт о свого статуту.

Підписи на статуті підлягають нотаріальному засвідченню.  

Які документи необхідно надати державному реєстратору:

  1. Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи за встановленою формою.
https://minjust.gov.ua/m/formi-zayav-u-sferi-derjavnoi-reestratsii-yuridichnih-osib-fizichnih-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskih-formuvan-8149

Хто буде підписувати цю заяву?

Звертаю Вашу увагу, що відповідно до змін від 26.07.2022 року на сьогодні під час створення юридичної особи, засновники мають право не видавати доручення на проведення реєстраційних дій, а уповноважити відповідальну особу Протоколом, в якому зазначити уповноважену особу щодо подання документів нотаріусу/державному реєстратору для реєстрації СТВОРЕННЯ юридичної особи.

  • Рішення та/або Протокол про створення юридичної особи. Обов’язкове засвідчення справжності підписів засновників на протоколі та/або рішенні не обов’язкове.

Але, якщо Товариство вирішило діяти на підставі модельного статуту, то на такому протоколі (рішенні) підписи підлягають нотаріальному засвідченню, ч.10 п. 11 Законом України, та «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text.

  • Установчий документ юридичної особи
  • Структура власності відповідно до форми яка зазначена у п.17 ч.1 ст. 17, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text
  • Нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи. Особам з ІD картками копію виконувати не потрібно.

Звертаю увагу, що копія паспорта бенефіціарного власника є дійсною 90 днів. Тому не зволікайте. Маніпуляції юристів з нормою «копія з копії» в цьому випадку не працюють. Тому навіть не витрачайте свій час і час нотаріуса на доказування протилежного.

Адміністративний збір при створенні Товариства не передбачений.

Якщо засновник НЕРЕЗИДЕНТ (іноземна юридична особа)?

Перевірка правоздатності та дієздатності юридичної особи нерезидента здійснюється на підставі витягу з відповідного реєстру, що ведеться країною  президентства такої юридичної особи. Це може бути: Витяг, виписка, документ з торгівельного, банківського, судового реєстру, що підтверджує реєстрацію юр. особи нерезидента в країні місцезнаходження ( п.18 ч.1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text

Документи, видані не комерційними організаціями підлягають легалізації. Умови легалізації дивись за посиланням https://buryachek.com/2023/03/08/apostyl/.

На мій погляд це основні тези про СТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА.

Бажаю Вам успіху!

Я, Костюк (Бурчек) Інна Миколаївна, дуже пишаюся, коли громадяни розвивають нові ідеї бізнесу, втілюють їх у життя, залишаються в Україні та підтримують її економічний фронт. Створюйте дорогі підприємці нові Товариства та процвітайте, нехай Ваш бізнес увійде до списку «КРАЩІ ПІДПРИЄМЦІ РОКУ» журналу Forbes.cB

https://subscribe.forbes.ua/?gclid=Cj0KCQjwwtWgBhDhARIsAEMcxeDDd442bkqFukdoww-f-UA26hpczOcnrMm5BoTrWs7fNOa1ljaDvH4aAp6gEALw_wcB

Отримайте консультацію нотаріуса.

Якщо Вам потрібна консультація нотаріуса щодо поділу спільного майна подружжя, Ви можете отримати її за тел. +380 (67) 280-57-38 або у зручному для вас месенджері ( Viber | Messenger). Якщо ви хочете щоб Вам зателефонували у зручний час та проконсультували, заповніть форму зворотного зв’язку та отримайте відповідь у зручний для Вас час.